Udekt behov for tannlegetenester

Udekt behov for tannlegetenester er i dette tilfelle kartlagt i EU SILC-undersøkinga ved spørsmålet Har du noen gang i løpet av de siste 12 måneder hatt behov for å gå til tannlege uten å gjøre det? Spørsmålet er stilt til alle i utvalet. Årsakene til at folk ikkje går til tannlege trass behov for tenesta blir i EU SILC-undersøkingakartlagt ved hjelp av spørsmålet: Hva var hovedgrunnen til at du ikke gikk til tannlege? Dette spørsmålet er stilt til alle dei som opplyser at dei i løpet avdei siste 12 månadane har hatt behov for å gå til tannlege utan å gjera det.