Husholdning

Som husholdning regnes alle personer som er fast bosatt i en bolig. Statistikken omfatter bare personer i privathusholdninger.