Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser er kommunes forpliktelser til å dekke nåværende og fremtidige pensjonsutbetalinger.