Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld omfatter pensjonsforpliktelse, ihendehaverobligasjonslån, sertifikatlån og andre lån. Langsiktige lån har vanligvis en løpetid på mer enn ett år.