Disposisjonsfond

Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering i drifts- eller investeringsregnskapet.