Eiendomsskatt

En kommunal skatt som den enkelte kommune kan skrive ut med hjemmel i Lov om eiendomsskatt fra 1975 (eigedomsskattelova). Det er kommunestyret som avgjør om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen.