Middelalternativet

Det tas her utgangspunkt i SSBs befolkningsprognose, «middelsalternativet». Veksten er her forventet å vedvare også etter 2040, bare ikke fullt så sterkt som før 2040. Andelen 67 år og eldre er forventet å være om lag 25 prosent når århundret er omme.