Kulturskoleloven

Opplæringslova § 13-6: «Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket eller kulturlivet elles». Stortinget vedtok 5. juni 1997 paragraf 13.6 i opplæringsloven, kalt kulturskoleloven. Etter dette er alle kommunene i Norge lovpålagt å ha et kulturskoletilbud. Kulturskoleloven er med andre ord 20 år i 2017, men nasjonal rapportering startet opp først for skoleåret 2001/2002.