Norskfødte med innvandrerforeldre

Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge med to foreldre som er født i utlandet, og som i tillegg har fire besteforeldre som er født i utlandet. Disse er norske statsborgere. I valgstatistikken er utenlandske borgere som er norskfødte med innvandrerforeldre, klassifisert som utenlandske statsborgere.