Innvandrere

Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og som har fire utenlandsfødte besteforeldre.