Helsetjenesten

Helsetjenesten deles inn i spesialisthelsetjenesten, helse- og omsorgstjenesten, kommunehelsetjenesten og annen helsetjeneste. Spesialisthelsetjenesten omfatter i hovedsak somatiske og psykiatriske sykehus, samt ambulansetjenesten. Helse- og omsorgstjenesten omfatter sykehjem og helsetjenester i hjemmet, mens kommunehelsetjenesten består av helsestasjon og skolehelsetjeneste. Annen helsetjeneste inkluderer andre virksomheter i helsetjenesten som ikke er under det offentliges ansvar, for eksempel private kommersielle eller ideelle aktører som Volvat og Aleris.