Partiorganisasjonene som rapporterte fullt regnskap

Partiledd med årlige inntekter på 12 000 kroner eller mer etter fradrag av all offentlig støtte. Innberetningen består bl.a. av årsregnskap utarbeidet etter partilovens reguleringer. Dette er grunnlaget for statistikken der ikke annet er nevnt. Partiledd som kommer under terskelbeløpet, må avgi erklæring om inntektsnivået og enkelte andre forhold. Terskelverdien var 10 000 kroner før 2013