Innovasjonsintensitet

I denne sammenhengen definerer vi innovasjonsintensitet som totale innovasjonskostnader som andel av omsetningen.