Drept av andre årsaker

Omfatter blant annet dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr eller avlivet av humane grunner.