Forsvar

Mer enn 90 % av utgiftene knytter seg til delformålet militært forsvar. Resten brukes på henholdsvis sivilforsvar, utenlandsk militær bistand og utgifter til forsvarsrelatert forskning og utvikling.