Transport

Består i hovedsak av veg (ca to av tre transportkroner). Mesteparten av det resterende går til jernbane, relativt lite går til sjø- og lufttransport (norske havner og flyplasser er i stor grad organisert som offentlige foretak – og omfattes ikke av denne statistikken).