Utdanning

Består av blant annet av utgifter til grunnskoler, videregående skoler og universiteter og høgskoler, samt støtteordninger gjennom Lånekassen. Kommuneforvaltningen står for om lag 7 av 10 utgiftskroner, mens staten står for resten.