Helse

Sykehustjenester (eksklusiv poliklinisk behandling) står her for om lag 6 av 10 utgiftskroner. Litt over halvparten av det resterende er poliklinisk behandling og tjenester utført av lege- og tannlegekontor. Resten består av medisiner, hjelpemidler, forebyggende helsearbeid, forskning og helse ellers.