Inntekt

Inntekt etter skatt justert for husholdningsstørrelse. Se «Hvordan er arbeidsledig, enslig forsørger osv. definert?» for mer informasjon.