Kan ikke jobbe på grunn av uførhet

Personen oppgir arbeidsuførhet som viktigste aktivitet, er ikke i arbeid og hadde ikke inntekt fra arbeid i året før.