Praktisk hjelp eller råd

Har noen som kan stille med praktisk hjelp eller råd om de trenger et mindre lån, når de trenger vedlikehold eller reparasjon av boligen og når de har behov for hjelp for å finne frem i offentlig byråkrati. Vi regner dem som har svart ja på minst tre av spørsmålene som å ha et sterkt nettverk for praktisk støtte.