Lavinntektsgruppen

Personer som har en √•rlig inntekt etter skatt per forbruksenhet under lavinntektsgrensen (EU60). Her definert som 60 prosent av medianinntekten for alle personer. Se artikkelen om √łkonomi for mer informasjon.