Laveste inntektene

Personer i husholdninger med de 25 prosent laveste inntektene. Inntekt etter skatt justert for husholdningsstørrelse. Se «Hvordan er arbeidsledig, enslig forsørger osv. definert?» for mer informasjon.