Education at a Glance 2016

Education at a Glance 2016: I OECDs rapport Education at a Glance er internasjonale studenter basert på innrapporterte tall fra land på verdensbasis. Er det land som ikke rapporterer internasjonale studenter til OECD/Unesco kan andelen utenlandske studenter være noe underestimert. Alle typer internasjonale studenter er medregnet, ikke bare gradsstudenter.