gradsstudenter

Gradsstudenter er studenter som tar sikte på å fullføre hele utdanningen/graden i utlandet. Delstudenter, utvekslingsstudenter og personer på doktorgradsprogram er ikke inkludert.