klimagassutslippene

Menneskeskapte utslipp av karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorgasser (HFK, PFK og SF6). For mer informasjon, se boks 1