Fornybarandelen for strøm

Fornybarandelen for strømforbruket beregnes som total fornybar strømproduksjon dividert på totalt forbruk av strøm, der sistnevnte beregnes som total strømproduksjon pluss import av strøm minus eksport av strøm. Landene kan velge om de vil bruke den nasjonale fornybarandelen for strøm eller gjennomsnittet for EU.