Biogass

Biogass kommer hovedsakelig fra fermentering, dvs. gjæring uten oksygen av organisk avfall. Det mest vanlige er å utvinne biogass fra gjødsel, slam, matavfall, fiskeavfall eller korn, mais, raps osv.. Når biogass utvinnes fra søppeldynger kalles det deponigass. Det er metan i biogass som gir energi.