Avansert biodrivstoff

Dette er også kalt andregenerasjons biodrivstoff og det teller dobbelt i fornybarberegningene. Det kan framstilles av rester og avfall, fra næringsmiddelindustri, landbruk eller skogbruk, som for eksempel greiner og topper. Dette til motsetning fra konvensjonelt biodrivstoff (førstegenerasjon) som er basert på råstoff som kan brukes til å produsere mat eller dyrefor.