Fornybare energikilder

Fornybare energikilder har sin opprinnelse i naturens eget kretsløp og vil derfor, innenfor et menneskelig tidsperspektiv, kontinuerlig fornyes og kan dermed anses som uuttømmelig. Eksempler er solenergi, vind-, vannkraft og ved/flis.