EU-direktiv om fornybar energi

I 2009 ble det vedtatt et EU-direktiv som sier at andelen fornybar energi innenfor EU skal øke til 20 prosent innen 2020. Alle EU-landene har fått individuelle krav til økning. For Norge er kravet 67,5 prosent fornybar energi for landet totalt sett i 2020. I tillegg skal alle landene oppnå ti prosent fornybar energi i transport innen 2020.