Hjortevilt

I denne sammenheng er det artene elg, hjort, villrein og r├ądyr.