Åpen fastmark

Omfatter områder med lav vegetasjon, samt fjell og viddeområder.