Avgift på diesel

Er et samlebegrep som omfatter CO2-avgiften og dieselavgiften