Materialgjenvinning

Materialgjenvinning vil si å utnytte avfallet slik at materialet beholdes helt eller delvis.