Personlege skattytarar

Ordninga omfattar skattytarar som betalar forskotsvis, enten ved forskotstrekk eller forskotsskatt. Ordninga omfattar også arbeidsgjevaravgift og skatt og utbytte til utanlandske aksjonærar.