Ufragmenterte områder

Områder som ikke er bebygde eller gjennomskåret av veger (offentlig veg eller skogsbilveg).