km²

1 km² = Arealet av et kvadrat hvor alle fire sider er en 1 km lang.