Kvalifiseringsstønad

Ytes deltakere i kvalifiseringsprogram. Formålet med programmet er at langtidsmottakere av sosialhjelp skal kunne komme i arbeid eller meningsfull aktivitet.