Utførte årsverk

I næringsundersøkelsen for Svalbard tilsvarer et årsverk 1687 timer. Definisjonen av utførte årsverk tar utgangspunkt i det samlede antall arbeidstimer utført av lønnstakere på arbeidsplassen, både innenfor og utenfor vanlig arbeidstid. Kortere hvilepauser inkluderes, mens tid brukt til transport mellom hjem og arbeidsplass ikke er med.