Omsorgstiltak

Omsorgstiltak er etter lov om barneverntjenester grunngjeve i § 4-12 (og § 4-8). Alle vedtak om å ta omsorgen for eit barn og plassere det til oppfostring borte frå heimen blir avgjort i fylkesnemnda. Eit barn kan vere under omsorg til det er 18 år.