Undersøkingar

På bakgrunn av ei melding kan barnevernstenesta starte ei undersøking. I ei undersøking kan barnevernstenesta kontakte barnet og foreldra, i tillegg til andre personar og instansar rundt barnet, for å få meir informasjon om korleis barnet har det. Ei undersøking kan òg omfatte ei sakkunnig undersøking.