Meldingar

Ei melding til barnevernstenesta kan kome frå privatpersonar eller offentleg tilsette som er urolege for eit barn og omsorgsituasjonen til barnet.