samlede inntekt

Inntekt etter skatt. Se «Hvordan er hovedaktivitet, husholdningstype osv. definert?» for mer informasjon.