inntekt over gjennomsnittet

Viser til personer med inntekter over husholdningenes medianinntekt. Inntekt etter skatt per forbruksenhet. Se «Hvordan er hovedaktivitet, husholdningstype osv. definert?» for mer informasjon.