Potensielt tilgjengelig

De deler av strandsonen som ifølge grunnlagsdataene er potensielt tilgjengelige for opphold som bading, piknik med mer. Øyer uten fastlandsforbindelse i form av bru eller bilferge er ikke medregnet. Statistikken viser til potensielt tilgjengelige arealer og ikke faktisk tilgjengelige arealer. For mer informasjon om hvilke arealbrukskategorier som ikke er tilgjengelige se: Om statistikken.