utgifter til boliglån og husleie

Husholdningens samlede utgifter til boliglån og husleie. Omfatter renter og avdrag for eiere med boliglån. Husleie eller fellesutgifter, inkludert utgifter til garasje, felles vaskekjeller og lignende regnes med. Nedbetaling av fellesgjeld gjennom husleien regnes ikke med, og utgifter til oppvarming og elektrisitet tas ikke med der de ikke inngår i husleie.