lavinntekt

Personer som har en årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet under lavinntektsgrensen (EU60). Her definert som 60 prosent av medianinntekten for alle personer. Se «Hvordan er indikatorene for økonomi definert?» for mer informasjon.