inntekt etter skatt per forbruksenhet

Inntekt etter skatt justert for husholdningsstørrelse. Se «Hvordan er hovedaktivitet, husholdningstype osv. definert?» for mer informasjon.