Gebyrgrunnlag

Gebyrgrunnlaget inneheld alle kostnader kommunen har knytt til avfallssektoren, b├ąde kapitalkostnader og driftsutgifter.